Stichting Platform dyslexie Nederland is in 2002 door Balt van Raamsdonk opgericht. Sinds die tijd is er veel gebeurd en hard gewerkt om de door hem ontwikkelde ideeën uit te werken en in de praktijk te brengen. Eind 2019 was het tijd voor een evaluatie en opnieuw bepalen van focus en doelstelling. Deze heroriëntatie is afgerond en het bestuur heeft gekozen voor een nieuwe naam en een aangescherpte doelstelling. Met deze vernieuwing sluit de stichting weer beter aan bij de ontwikkelingen die al zijn geweest en de stappen die nog gezet moeten worden om de doelstelling van de stichting te realiseren.

De nieuwe naam: Stichting leren lezen en spellen

De nieuwe doelstelling: de ontwikkelingen op het gebied van leren lezen en spellen bij elkaar brengen en stimuleren, zodanig dat alle kinderen op de basisschool vlot leren lezen en spellen.

Wij verbreden hiermee de doelgroep naar alle kinderen die risico lopen op het ontwikkelen van lees- en spellingsproblemen, zowel de kinderen met risico op het ontwikkelen van dyslexie als het lees-zwakke kind. Lezen en spellen zijn nauw met elkaar verbonden. Dat hebben we ook tot uitdrukking willen brengen in de naam van de stichting.

Gedurende 2020 zullen we werken aan het actualiseren van het beleidsplan en de website. Tot die tijd wordt www.lerenlezenenspellen.nl door verwezen naar deze website, zodat u steeds op de hoogte bent van de actuele ontwikkelingen.

Leave a Comment