Stichting Platform Dyslexie Nederland is opgericht in 2004 door Balt van Raamsdonk.

Missie:

Het bevorderen van gelijke kansen in onderwijsleersituaties voor kinderen en volwassenen met dyslexie.

Doelstelling:

De stichting heeft tot doel dat wetenschappelijk en praktisch bewezen kennis van signalering, diagnostisering, preventie en behandeling van dyslexie terecht komt bij en toegepast wordt in Nederlandse onderwijsinstellingen, zodat kinderen en volwassenen met risico op het ontwikkelen van dyslexie gelijke kansen krijgen in onderwijsleersituaties.

Beleids- en programmaplan en verantwoording

Voor de periode 2016 – 2018 is het programmaplan ‘Op weg naar het voorkomen van dyslexie’ geschreven. Dit valt binnen het beleidsplan 2013-2023. Het programmaplan wordt bijgesteld naar aanleiding van voortgang die wordt geboekt. De meest recente versie kunt u hier downloaden.

Het meest recente jaarverslag kunt u hier downloaden.

Beleidsplan 2013 – 2023 kunt u hier downloaden.

Bestuur

De heer G.B. van Raamsdonk (voorzitter)
Mevrouw B.E. Pruijt (secretaris)
Mevrouw J.H. van Osselen (algemeen bestuurslid)

Vergoeding

De leden van het bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding of vacatiegeld. Alle onkosten die zij maken nemen zij voor eigen rekening.

Beloningsbeleid medewerkers:
Er is geen sprake van beloning van bestuur of van reguliere medewerkers. Projectmedewerkers kunnen worden beloond via een vooraf vastgestelde projectbegroting.

ANBI

Stichting Platform Dyslexie Nederland heeft een ANBI erkenning.
RSIN / fiscaal nummer: 815019579

IBAN Nummer: NL67 TRIO 0197 7095 67

Vestigingsadres: Rijksstraatweg 20, 3956 CR Leersum