Stichting Platform Dyslexie Nederland is opgericht in 2002 door Balt van Raamsdonk.
Met ingang van mei 2020 is de naam gewijzigd in Stichting leren lezen en spellen.

Missie:

Het bevorderen van vlot leren lezen en spellen van alle kinderen in de basisschoolleeftijd.

Doelstelling:

De stichting heeft tot doel de ontwikkelingen op het gebied van leren lezen en spellen bij elkaar te brengen en te stimuleren, zodanig dat alle kinderen op de basisschool vlot leren lezen en spellen.

Beleids- en programmaplan en verantwoording

Het meest recente jaarverslag kunt u hier downloaden.

Beleidsplan 2022 – 2027 kunt u hier downloaden.

Bestuur

Mevrouw B.E. Pruijt (voorzitter)
Mevrouw H.M. Mostert
Mevrouw P. van de Ree 

Vergoeding

De leden van het bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding of vacatiegeld. Alle onkosten die zij maken nemen zij voor eigen rekening.

Beloningsbeleid medewerkers:
Er is geen sprake van beloning van bestuur of van reguliere medewerkers. Projectmedewerkers kunnen worden beloond via een vooraf vastgestelde projectbegroting.

ANBI

Stichting Platform Dyslexie Nederland heeft een ANBI erkenning.
RSIN / fiscaal nummer: 815019579

IBAN Nummer: NL67 TRIO 0197 7095 67

Vestigingsadres: Fazantenlaan 1, 3951 AH  Maarn