Najaar 2017

Voor de tweede keer heeft Stichting Dyslexie Fonds ons een subsidie toegekend ten behoeve van het uitbouwen en verder onder de aandacht brengen van onze werkzaamheden aangaande het pre-leescurriculum Alfa-bedding. Hiervoor zijn wij hen zeer erkentelijk.

 

Stichting Platform Dyslexie Nederland is voor haar activiteiten volledig afhankelijk van fondsen en donaties. Wilt u ons steunen in ons streven dyslexie de wereld uit te krijgen? Financiële steun is welkom op NL67 TRIO 0197 7095 67, ten name van Stichting Platform Dyslexie Nederland. De stichting heeft een ANBI-status.

Leave a Comment